Niedziela, 20 stycznia 2019

ZAMÓW INSERT DO GAZETY
PARAMETRY I PRZYGOTOWANIE DO EKSPEDYCJI ULOTEK REKLAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO INSERTOWANIA MASZYNOWEGO.
I. PARAMETRY MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Ulotka reklamowa (insert) musi spełniać poniższe wymagania:
Ilość dostarczonego insertu musi być większa od nakładu gazety o 2%.

Formaty wkładek
a) minimalny format - A6 (105 x 148mm)
b) maksymalny format - tabloid (wkładka nie może być większa niż format gazety)

Pocztówki lub luźne kartki
a) wkładki nie mogą być mniejsze niż format A6 (105 x 148mm)
b) gramatura papieru nie mniejsza niż 170g/m2 (dla A6)
c) wkładki o formacie większym niż A6 muszą być drukowane na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 120g/m2

Wkładki wielostronicowe
a) zalecana jest gramatura falcowanych składek wyższa niż 120g/m2 (tzn. liczba kartek wkładki x gramatura papieru, na jakim została wkładka wydrukowana np. 4 strony wkładki na papierze 60g liczymy jako dwie kartki x 60g = 120g), nie dotyczy wkładek o parametrach zawartych w pkt. b
b) dla wkładek 4 stronicowych o formacie A3, wydrukowanych na papierze powlekanym minimalna gramatura papieru winna wynosić 110g/m2 (gramatura wkładki 220g/m2), ze względu na różną wiotkość papierów powlekanych należy przeprowadzić próbę wkładkowania
c) wkładki w formacie powyżej A5 (148 x 210mm) muszą być falcowane po dłuższym boku

Rodzaje wykończenia introligatorskiego
a) składki powinny być falcowane krzyżowo lub podwójnie równolegle

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/fc0ec-300393.jpg

b) falcowanie Leporello (Z), albumowe (przy formacie powyżej A5), bądź z podwójnymi skrzydełkami nie jest dozwolone

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/c9cb8-300394.jpg

c) przy składkach szytych drutem należy zwrócić uwagę na właściwą grubość drutu użytego do szycia (0,55 - 0,6 mm), cienkie składki można sporządzać w formie zeszytu klejonego

d) wszystkie składki powinny być obcięte w tym samym formacie

II. PRZYGOTOWANIE DO EKSPEDYCJI WKŁADEK

1) Do układania pakietów (pakiet tworzą sadzki) stosować drewniane palety typu euro o wymiarach 80x120 cm.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/1943f-300395.jpg
2) Przed układaniem pakietów należy na palecie ułożyć karton lub tekturę.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/5f0c5-300396.jpg

3) Przy wkładkach wielostronicowych wysokość sadzki powinna być zawarta pomiędzy 8 - 10 cm.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/338a2-300397.jpg

4) Nie wolno pakietów pakować w papier lub w folię oraz przewiązywać taśmą lub sznurkiem.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/b4477-300398.jpg


5) Podczas układania pakietów należy każdą warstwę przedzielić przekładką kartonową. W jednej warstwie pakiety muszą mieć jednakową wysokość.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/ad56c-300399.jpg

6) Pakiety należy układać bardzo ściśle w stosie, tak aby uzyskać z wewnątrz możliwie szczelną powierzchnię. Maksymalna wysokość palety z pakietami nie może przekraczać 120 cm. Ostatnią warstwę pakietów pod deklem należy zabezpieczyć kartonem lub tekturą.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/595f3-300400.jpg

7) Zapakowana paleta powinna być oznakowana dwiema etykietami.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/7e163-300401.jpg

8) Etykieta powinna zawierać:
- tytuł gazety
- opis wkładki (nazwa lub firma widniejąca na wkładce)
- datę wkładkowania (emisji)
- liczbę wkładek (nakład)
- liczbę sadzek w pakiecie
- liczbę pakietów w warstwie
- indywidualny numer palety
- nazwę, adres, oraz telefon drukarni ekspediującej - zarezerwowane dwa miejsca dla kodów kreskowych

9) Do sztaplowania używać dekli drewnianych.

10) Paletę z ułożonymi pakietami należy przewiązać taśmą dwoma równoległymi pasami w dwóch kierunkach i owinąć dodatkowo folią.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/0e563-300402.jpg

11) Maksymalny ciężar palety nie powinien przekraczać 800 kg.

http://m.7dni.pl/2013/11/orig/b72f3-300403.jpg

12) Za wady ukryte uznaje się wady rozpoznawalne dopiero w procesie wkładkowania mechanicznego. Wady te mogą spowodować zmniejszenie zainsertowanego nakładu lub odstąpienie od wkładkowania. Są to w szczególności wkładki:
  • zbyt świeżo zadrukowane dużą ilością farby
  • naładowane elektrostatycznie
  • wilgotne
  • z zawiniętymi rogami, tzw. ośle uszy
  • zagniecione, zbyt pofalowane, bądź z zaokrąglonymi grzbietami


13) Wkładki po obróbce introligatorskiej (cięcie) muszą posiadać równe, nie posklejane krawędzie.

14) Składki muszą być dostarczone w stanie pozwalającym na natychmiastowe wkładkowanie, bez dodatkowych czynności przygotowawczych.

Zamów insert do gazety: